Aanleiding 

Begin 2020 is het “welpen/kabouter” lokaal gesloopt omdat dit al jaren was afgeschreven en het uiteindelijk niet langer verantwoord was om het nog met de kinderen te gebruiken. Door de onzekerheid omtrent de gebiedsontwikkeling in verband met de komst van een nieuwe supermarkt is nieuwbouw echter tot heden niet van de grond gekomen. Er zijn huurunits geplaatst die momenteel nog in gebruik zijn. 

Nu de nieuwe supermarkt in Heinkenszand is geopend en duidelijk is dat we als scouting Heinkenszand op ons terrein kunnen blijven wordt het eindelijk tijd dit nieuwbouwplan te verwezenlijken. In de loop van de tijd is duidelijk geworden dat het “verkenner lokaal” ook aan vervanging toe is, daarom hebben we een plan gemaakt voor het plaatsen van een duurzaam en toekomstbestendig gebouw met 3 nieuwe lokalen. In dit gebouw komt tevens een sanitaire unit ten bate van de verhuur van het gebouw en terrein aan scoutinggroepen of schoolklassen, hierdoor kunnen we onze huurders beter bedienen en zo kan onze groep een structurele financiële inkomstenbron voor de toekomst genereren. 

Ons doel is om voor eind 2023 een nieuw onderkomen te creëren voor de welpen, kabouters en de verkenners. Mocht u meer informatie over onze plannen willen of eventueel een financiële bijdrage willen leveren aan de realisering van deze plannen vragen we u contact op te nemen of ga naar onze actiesite: www.steunscouting.nl/project/nieuwbouw-scouting-heinkenszand

Inmiddels is de bouw van ons nieuwe gebouw in volle gang. We bedanken alle bedrijven, (oud) scoutingleden en verder iedereen die heeft bijgedragen aan de sponsoractie en/of op een andere manier hulp heeft geboden 👍👍👍. Op de foto’s is de voortgang van de bouw zichtbaar.