Doelstelling

De Schout Bij Nacht Doormangroep is aangesloten bij Scouting Nederland. Zij streeft dan ook de doelen na die zijn vastgesteld door Scouting Nederland. Deze zijn hieronder weergegeven.

Scouting Nederland stelt zich ten doel:

Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. (uit : “Scouting Vademecum 1997/1998”).

De bovengenoemde ideeën van Lord Baden-Powell omvatten:

 • Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
 • Groeiende zelfstandigheid
 • Wet en belofte
 • Veelzijdige activiteiten
 • Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
 • Buitenleven
 • Internationale verbondenheid

De invulling van deze ideeën gebeurd door de leidinggevenden. Deze leidinggevenden hebben cursussen gevolgd bij Scouting Nederland en hier richtlijnen gekregen om deze ideeën te verwerken in een spel.  Daarnaast speelt het eigen inzicht van de leidinggevende, kennis van het kind en de groep een belangrijke rol.

De Schout Bij Nacht Doormangroep heeft naast de doelstellingen van Scouting Nederland ook haar eigen doelstellingen. Deze doelstellingen worden elke zaterdagmiddag, op kampen en met andere evenementen vertaald in een programma. Dit programma is wat uw kind beleeft en uitvoert.

Onze doelstellingen zijn:

 • Een leuke middagbesteding. Wij vinden het belangrijk dat het kind met enthousiasme naar de scouting gaat en ook vol enthousiasme weer thuiskomt.
 • Samenwerking. Het kind, ongeacht zijn/haar capaciteit, leren samenwerken met andere kinderen, waarbij de nadruk ligt op de sociale vaardigheden en niet zo zeer op het presteren.
 • Wanneer mogelijk buiten bezig zijn. Het actief bezig zijn in de buitenlucht waarbij de kinderen hun leefomgeving en de natuur ontdekken is iets waar wij naast het gezonde element waarde aan hechten.
 • Afwisselende programma’s. Een afwisselend aanbod van programma’s waarin diverse zaken zijn verwerkt moet ervoor zorgen dat de kinderen iedere week weer voor een uitdaging en een verrassing staan.
 • Algemene kennis en vaardigheden. Het door middel van spel en sport bijbrengen van algemene kennis en het uitoefen van vaardigheden, zoals koken, draagt bij aan de educatie en ontwikkeling van het kind
 • Fantasie en creativiteit stimuleren. Doormiddel van themamiddagen en creatieve bezigheden leren hun fantasie en creativiteit stimuleren
 • Het kind zijn/haar fantasie laten vertalen naar creativiteit. En deze creativiteit tot uiting laten komen door een spel of handvaardigheid.