Financiële mogelijkheden

Mogelijkheden voor leden binnen scouting Heinkenszand

Wij streven er naar om als scouting toegankelijk te zijn voor alle kinderen. Het kan echter voorkomen dat u graag uw zoon of dochter lid wilt laten worden van Scouting Heinkenszand, maar u hier niet de financiële middelen voor heeft.

Op het gebied van financiën is het binnen de gemeente mogelijk om via het jeugdsportfonds Zeeland en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Bevelanden ondersteuning aan te vragen. Het jeugdsportfonds kan ondersteuning bieden voor de contributie en de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden voor de kampgelden. Voor vragen of ondersteuning bij het aanvragen van deze regelingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de vereniging scouting Heinkenszand.

Belangrijk om te vermelden is dat de leiding van de speltakken niets te weten komen over de aanvraag bij een van bovengenoemde partijen. Dit om het spel op scouting op nummer één te laten staan.

Onderstaand hebben een overzicht met alle spelregels voor het aanvragen van ondersteuning:

Spelregels jeugdcultuurfonds voor ondersteuning contributie en kleding

  • De fondsen ter ondersteuning zijn er voor kinderen tussen de vier en achttien jaar.
  • De fondsen keren uit indien ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum.
  • Indien u ondersteuning wilt aanvragen kan een erkende intermediair een aanvraag indienen via www.allekinderendoenmee.nl. Deze intermediair is bij Scouting Heinkenszand bekend en zal met u de aanvraag doornemen. Uzelf of uw kind(eren) kunnen geen aanvraag doen.
  • De intermediair toetst de inkomenssituatie van het gezin tijdens de aanmeldprocedure.
  • De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds bedraagt maximaal € 450 per jaar.
  • De fondsen keren géén geld uit aan jeugdleden of aan de ouder(s)/verzorgers, maar rechtstreeks aan de scoutingvereniging.
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

Spelregels GR de Bevelanden voor ondersteuning kampgelden

  • U kunt een financiële vergoeding aanvragen voor een jeugdkamp voor kinderen tussen de vier en achttien jaar.
  • De vergoeding bedraagt maximaal €100 per jaar en is afkomstig uit het Declaratiefonds. Deze vergoeding staat los van de vergoedingen uit het Jeugdcultuurfonds.
  • De aanvraag doet u als ouder/verzorger zelf door een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op:

https://www.allekinderendoenmee.nl/file/download/default/230F1CDB41C50983610DE399B793F644/Ouderkaart%20Jeugdsportfonds.pdf