Geschiedenis

De stichting Schout bij Nacht Doormangroep is opgericht in 1946 en vernoemd naar de Heer Karel Doorman, Schout bij Nacht ten dienste van de Nederlandse marine.Bij de oprichting van de stichting is deze lid geworden van de Nederlandse Padvinders, later Scouting Nederland.De groep is in 1946 begonnen met een kleine groep verkenners, later is ook een welpengroep gestart. Gevestigd in Heinkenszand met als “clubhuis” een zolder van het toenmalige gemeentehuis aan de dorpsstraat. Tegenwoordig is dit het restaurant “de Blauwe Reiger”.Mr. Dr. Mes was toen wethouder van de gemeente en een soort beschermheer van de padvinderij.

Het samengaan van twee groepen

In Heinkenszand was er destijds ook een Katholieke padvinders groep actief. Gevestigd in een garage achter de Katholieke school aan de dorpsstraat. Na een samengaan van beide groepen, eind jaren vijftig, is er gekozen om de naam “Schout Bij Nacht Doormangroep” te blijven voeren. Doordat de groep door deze fusie was gegroeid kregen zij een nieuw onderkomen achter de Hervormde Kerk te Heinkenszand. Dit clubhuis was voor twee speltakken, te weten, welpen en verkenners. De groep bestond uit 45 leden en 9 leidinggevenden Voor meisjes was er nog geen speltak opgericht. Het bestuur van de stichting bestond uit 1 persoon, dhr H.C. de Regt (Klaas). Mede oprichter van de groep en een zeer gewaardeerd en gedreven persoon.

De tweede verhuizing

Na vele jaren met succes en veel plezier gebruik te hebben gemaakt van het onderkomen achter de kerk was het tijd voor een verhuizing. De groep groeide en had verdere uitbreidingsplannen. Begin jaren zeventig belande de groep in de tuin van het gemeentehuis aan de Stenevate. Een houten gebouw met simpele voorzieningen voor verkenners en welpen. Kort daarop is er gestart met een speltak voor meisjes, de Kabouters. In een tweede hands keet vonden zij hun onderkomen. De oudste verkenners, onder begeleiding van hun oud leiding Nico Moerman starten ook met een nieuwe speltak, de Rowans/Sherpa’s. Een oude caravan werd gebruikt als hun clubhuis. Eén en ander werd feestelijk geopend door toenmalig Burgemeester, dhr. Waes. Als blijk voor vele diensten voor de groep werd het toegangspad officieel vernoemd naar onze duizendpoot Klaas. Het N.C. de Regtpad. De groep bestond in de jaren zeventig uit ongeveer 65 leden en 15 leidinggevenden. Het bestuur uit 2 personen. De naam padvinders verdween en werd omgedoopt tot Scouting.

De derde verhuizing

In 1983 moesten de verhuisdozen opnieuw ingepakt worden. De groep verhuisde naar de huidige locatie aan “t Dijkje. De gemeente voorzag de groep van twee nood schoollokalen die zij over hadden van diverse verbouwingen aan scholen in de gemeente. De kabouter keet is wel verhuisd en werd het onderkomen van de verkenners. De caravan van de Rowans/sherpa’s werd vervangen door een “Pipo”wagen. Voor iedere speltak was er een eigen lokaal met daarnaast een echte keuken, toiletten en een ruim terrein. Een ongekende luxe! Geruisloos ontstond er omstreeks 1985/1986 een nieuwe speltak, de padvindsters. Ook het aantal vrijwilligers voor leiding van de diverse speltakken groeide. En het bestuur van de stichting werd verder uitgebreid naar 5 personen. De groep groeide naar ongeveer 85 leden. Eind jaren tachtig werd er voor de rowans/sherpa’s een nieuw onderkomen gebouwd. Een tweedehands bouwkeet werd uit Rotterdam gehaald en op het terrein geplaatst. Begin jaren negentig werd ook het verkenners lokaal vervangen door een tweedehands bouwkeet. Toen nog gekocht voor het symbolische bedrag van 1 Gulden. De actieve leiding, bestuursleden en andere betrokkenen staken hun handen uit de mouwen om deze bouwprojecten tot een succes te maken.

Scoutrock

Naast dit alles werd ook het welbekende ‘Scoutrock’ georganiseerd. Een muziekfestival voor scoutingleden en andere liefhebbers. Jarenlang kwamen uit diverse regio’s scouts naar Heinkenszand om een muzikaal en gezellig weekend te beleven. Het evenement was een groot succes.Eind jaren 90 ging het legendarische muziekfestival Scoutrock ten onder aan haar eigen succes.

Binnen Scouting Heinkenszand wordt nu voorzichtig gesproken over een mogelijk vervolg van dit festival op 24 september 2016.

klik hier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Nieuwe speltakken

Maar het enthousiasme binnen de groep werd er niet minder om. De groep startte een 6e speltak, de bevers. Al snel een groot succes. Eind jaren negentig werd er nog een speltak opgericht, de stam. Bestaande uit leiding en andere betrokkenen. Al snel groeide deze speltak uit tot een hechte vriendenclub die samen leuke avonden beleven. Vanuit de rowans/sherpa’s (nu explorers) stroomde er nieuwe leiding binnen en ook het ledenaantal groeide. De groep bestond eind jaren negentig uit ongeveer 100 leden en 25 leidinggevenden. Het stichtingsbestuur bestond uit 5 leden.

Nieuwbouw

Vol enthousiasme begon de groep aan een nieuw millennium. Het ledenaantal groeide verder en ook de vrijwillige leiding groeide mee. Naast alle voorbereidingen voor de zaterdagmiddag, kampen en andere evenementen werkte de leiding hard aan het onderhouden van de gebouwen en het terrein. Een echt “klusteam” dat elke week werkzaamheden verricht is hieruit ontstaan. Wederom was het in 2005 tijd voor nieuwe bouwactiviteiten. Eén van de gebouwen was aan vervanging toe. En met hulp van vele fondsen en de gemeente werd er voor het eerst in de geschiedenis van de groep een nieuw gebouw geplaatst. Een unieke gebeurtenis en groot feest!

Toekomst

En nu in 2006, 60 jaar na oprichting gaan we gewoon Doorman!Trots op het jubileum van onze groep die ondanks voor en tegenspoed is blijven bestaan.Vol enthousiasme gaan we verder naar ons volgend jubileum. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen staan voor de deur. Maar met 126 jeugdleden, 36 vrijwillige leidinggevenden en 4 bestuursleden moet dat lukken!