Bestuur

Per 1 juli 2017 is de stichting Scouting Schout bij nacht Doorman groep uit Heinkenszand opgesplitst in een beheersstichting en een vereniging. Door de stichting om te vormen naar een beheersstichting en door het oprichten van een vereniging is het mogelijk om formeel een vereniging met leden te worden. In de wet is het namelijk zo geregeld dat een stichting geen leden mag hebben. Daarnaast vallen het beheer en eigendom van panden en materialen nu onder de stichting.

Hoe ziet dit eruit?

Het stichtingsbestuur, ofwel de beheersstichting, heeft als doel de financiële en materiële belangen van de groep te behartigen. Dit houdt in dat de stichting zorgt draagt voor gebouwen waarin de speltakken hun programma’s kunnen draaien, en materialen om hun spel te spelen. Zij spannen zich tevens in om gelden te verzamelen en te beheren om dit te verwezenlijken.

Het stichtingsbestuur van Scouting Heinkenszand bestaat momenteel uit zes leden, namelijk:

 • De voorzitter: Marijn Nelen
 • De secretaris: Nicole Hoondert
 • De penningmeester: Luc Servaas
 • Overige leden:
  • Andre Versluijs
  • Benno Robaeys

Alle jeugdleden en leiding van Scouting Heinkenszand zijn lid van de vereniging. Zij maken gebruik van de gebouwen en materialen die in het beheer zijn van de stichting. De vereniging draagt zorg voor de belangenbehartiging van de leden. Zo is er ieder kwartaal een vergadering waarin alle kaderleden van de groepsraad overleggen over de stand van zaken binnen de speltakken en de komende activiteiten.

Het verenigingsbestuur van Scouting Heinkenszand bestaat momenteel uit vijf leden, namelijk:

 • De voorzitter: Amy Hoondert
 • De secretaris: Nada van der Lee
 • De penningmeester: Erik Versluijs
 • Groepsbegeleiders: Christiaan Krijnsen & Dennis bij de Vaate

Het stichtingsbestuur en het verenigingsbestuur vergaderen iedere twee maanden samen waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden en actiepunten besproken worden.